เหรียญอีกด้านของเกษตรอินทรีย์

.

มีบทความดีดีมาฝากครับ จากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง “เกษตรยั่งยืน : จากเกษตรอินทรีย์ สู่อุตสาหกรรมอาหารปลอดสารพิษ” (เนื่องด้วยลิงค์นี้เข้าไม่ได้แล้ว ให้เข้าไปอ่านที่ลิงค์ onopen ที่อยู่ถัดไปนะครับ) คอลัมภ์ ล่องคลื่นโลกาภิวัตน์ โดย สฤณี อาชวนันทกุล แล้วยังสามารถหาอ่านได้อีกแห่งที่ onopen ครับ

ผมเห็นด้วยกับข้อสรุปของผู้เขียน ในเรื่องความขัดแย้งกันของกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานของระบบเกษตรอินทรีย์กับกระบวนการขนส่งที่สิ้นเปลืองพลังงานกว่าหลายเท่าจากที่ประหยัดได้ในขั้นตอนการผลิต ซึ่งดูจะเป็นธรรมชาติของการผลิตเพื่ออุตสาหกรรมทั้งหลาย ที่ได้อย่างแต่ก็ต้องเสีย (อีกหลาย) อย่างตามมาเสมอ

ได้เห็นปัญหาก่อนอย่างนี้แล้ว อู่ข้าวอู่น้ำเล็ก ๆ อย่างเราควรทำอย่างไร?

คิดเล่นๆ นะครับ เริ่มที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับนโยบายเกษตรอินทรีย์ ไม่เพียงแต่เกษตรกรเท่านั้นที่ต้องได้รับการส่งเสริม ตัวผู้บริโภคเองก็เช่นเดียวกัน นอกจากการให้ข้อมูล ตรวจสอบ รับรองเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ ของเกษตรอินทรีย์แล้ว อีกหนึ่งแผนงานที่สำคัญของกระทรวง คือ “สร้างกำลังซื้อในชุมชน” รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนเลือกกินเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นของตนให้ได้

ในการแปรนโยบายจากส่วนกลางสู่การปฏิบัติ หน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรามีทั้ง อบจ. อบต. เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เยอะแยะยุ่บยั่บไปหมด หน่วยงานเหล่านี้ต้องหันมาให้ความสำคัญกับแผนงานบริการสาธารณสุขให้มากขึ้น เริ่มที่เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนในชุมชน ลำพังแค่การรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายหรือการออกกำลังกายอัพแอนด์ดาวน์ ไม่พอหรอกครับ ต้องส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสิ่งที่ดีมีประโยชน์ด้วย

“เกษตรอินทรีย์” เป็นคำตอบของสุขภาพที่ดีของประชาชนครับ แต่ก็ติดที่ราคาค่อนข้างสูง เป็นเพราะกระบวนการผลิตที่ยุ่งยากซับซ้อนและต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก ที่สำคัญคือต้นทุนที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ดังนั้นการบริโภคผลผลิตจากฟาร์มใกล้บ้าน เราจะได้สินค้าที่ราคาถูกลง สด ใหม่ คุณค่าทางโภชนาการยังอยู่ครบถ้วน และนอกจากสุขภาพที่ดีแล้ว การบริโภคผลผลิตจากในชุมชนนั่นเองที่จะช่วยสร้างความแข็งแรงเติบโตให้กับระบบเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ถ้าทำได้เช่นนี้แล้ว น่าจะช่วยลดปัญหาการสิ้นเปลืองทรัพยากรและพลังงานจากการขนส่งหรือการบรรจุหีบห่อลงได้ ผู้บริโภคก็จะมีความมั่นใจและสบายใจในการเลือกซื้อเลือกหาผลผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์มากยิ่งขึ้น

.

Advertisements

3 thoughts on “เหรียญอีกด้านของเกษตรอินทรีย์

 1. mymoney

  เปิดมาตกใจหมด เล่นเปลี่ยนหน้าตาไม่บอกกันก่อน นึกว่าเข้าบล็อกผิด…

 2. golb Post author

  ฝนตกหนักครับ ไม่มีอะไรทำ เลยอาบน้ำปะแป้งซะขาว วิ้ง อย่างที่เห็น ช่วงนี้เนียนๆ ขาวๆ มันติดตา โดยเฉพาะ “น้องพีค” สายลับฯ

  โอยยย … หวามทรวงอะไรอย่างนี้

  อยากกินน้ำปั่น

  :-P~~~

 3. yimplex

  เว็บของคุณใช้ Theme Blix เหมือนเว็บผมเมื่อก่อนเลย ตอนนี้ผมเปลี่ยน
  มาใช้อีกตัวแล้ว มันขยายขนาดได้ แต่ตัวนี้ก็สวยดี ดูน่ารัก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s