Outsourcing

.

สมมติฐานก็คือ ต้นไม้ในป่า ไม่ได้ใส่ปุ๋ย ไม่ได้พ่นยา ทำไมยังอยู่ได้ เจริญเติบโตได้

ผมทดลองทำเกษตรธรรมชาติมาได้ระยะหนึ่งแล้วครับ เป็นการประยุกต์ใช้แบบค่อยเป็นค่อยไป เริ่มด้วยการใช้ปุ๋ยและยาเท่าที่จำเป็น ทดแทนปุ๋ยเคมีด้วยการหมักปุ๋ยใช้เองแล้วใช้จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายอินทรีย์สารต่างๆ ให้เป็นอาหารและยาสำหรับต้นไม้ ที่สำคัญเน้นการใช้สมุนไพรป้องกันศัตรูพืชและสร้างภูมิคุ้มกันให้ต้นไม้มากกว่าการใช้สารเคมี

แต่ปัญหาของผมคือ ‘วัตถุดิบ’ เพราะกิจกรรมในสวนไม่หลากหลายพอที่จะก่อให้เกิดของเหลือใช้ทางการเกษตรที่จะสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการทำปุ๋ยหรือหมักสมุนไพร ผมต้องอาศัยวัตถุดิบจากภายนอกทั้งหมด ปัญหาแหล่งวัตถุดิบที่อยู่ไกล ราคาที่ค่อนข้างสูงเพราะซื้อคนเดียวปริมาณน้อย ยังไม่นับเรื่องคุณภาพวัตถุดิบ สรุปได้ว่า ผมต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายมากในการตระเตรียมวัตถุดิบเหล่านี้

แนวทางหนึ่งในการลดต้นทุนของผม คือ ใช้วิธีจ้างคนอื่นหมักปุ๋ย ฮอร์โมน และสารสกัดสมุนไพรป้องกันศัตรูพืชให้ ทุกวันนี้มีชาวสวนจำนวนมากที่มีศักยภาพในการผลิตปุ๋ยและสารสกัดสมุนไพรเพื่อจำหน่าย กรรมวิธีการผลิตก็เป็นองค์ความรู้ที่เกษตรกรทราบกันโดยทั่วไปอยู่แล้ว จะแตกต่างกันในรายละเอียดของสูตรแต่ละสูตรว่า จะเติมไอ้นั่นไอ้นี่เท่าไหร่ ของใครของมัน อยากเพิ่มเติมดัดแปลงอย่างไร สั่งได้จัดให้ ราคาสมเหตุสมผล เพราะปกติก็ทำใช้เองอยู่แล้ว มีคำถามว่าแล้วเรื่องคุณภาพล่ะ? ตอบอย่างง่ายๆ กำปั้นทุบดินเลย ก็ให้ดูสวนของคนขายนั่นแหละครับว่ามีสภาพเป็นอย่างไร

ส่วนตัวก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรในการสังเกตและทดลองกว่าจะได้เจ้าประจำที่รู้มือกัน

ผมลดภาระในส่วนนี้ไป เพื่อที่จะเอาเวลาไปทักทายพูดคุยกับต้นไม้ให้มากขึ้น ถ้าเราหมั่นเข้าไปหา เค้าจะฟ้องเราทันทีว่า ‘ขาดเหลืออะไร’ หรือ ‘เจ็บตรงไหน’ ในบางสถานการณ์ที่เร่งด่วนเช่นนี้ เราจะมัวแต่รอธรรมชาติมาช่วยไม่ได้ ต้องเสริมปุ๋ยพ่นยาตามแต่กรณีให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที จะช่วยลดความเสียหายลงได้มาก

คำนวณแล้วผมเซฟค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปประมาณ ๒๕% (เมื่อเทียบกันลิตรต่อลิตร) เงินจำนวนนี้สำรองไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน เช่น กรณีพืชขาดธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม หรือกรณีโรคและแมลงระบาดหนัก

วิธีการแก้ปัญหาลักษณะนี้เกิดจากข้อจำกัดส่วนตัวในด้านวัตถุดิบและแรงงานของผมเอง แต่ถ้าเกษตรกรท่านใดถึงพร้อมด้วยปัจจัยดังกล่าว “ต้องลงมือทำเองครับ” จะเป็นการลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกและช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้เป็นอย่างมาก

.

ผมไม่ใช่คนประหยัด แต่ก็พยายามใช้เงินให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

.

………………

.

ปล. ย้ำว่าอยู่ในระหว่างการทดลอง ยังไม่สามารถสรุปอะไรได้ นอกจากความเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในทางที่ดีขึ้น
.

หลังจากที่เรางดใช้สารเคมีในสวน ภาพรังนกบนคาคบลำไยก็กลับมาให้เห็นอีกครั้ง
.

ต้นไม้ก็เหมือนคน การมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ชีวิตก็ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ไม่เปลืองหมอ ไม่เปลืองยา ไม่เปลืองตังค์
.

เกษตรกรเองก็มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงไม่ต้องกังวลกับผลกระทบจากการใช้สารเคมี

.

.

.

Advertisements

One thought on “Outsourcing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s